Privacy Policy

De Privacy Policy voor bezoekers geldt voor iedereen die de website www.gioiell-design.nl bezoekt.

1. Gegevens van bezoekers

1a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.gioiell-design.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

1b Gioielli Design zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Gioielli-Design.nl  kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

1c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin bestelgegevens staan.

1d Het versturen van een mail met Gioielli Design nieuws met een relevantiewaarde voor de klant. 

2. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Gioielli-design.nl. De contactgegevens staan vermeld op de contactpagina van deze website.

3. Disclaimer

Gioielli-design.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij Gioielli-design.nl.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden

Gioielli-Design.nl  kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

1a Het verwerken van de bestelling.

1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

1c Het versturen van een mail met Gioielli-design.nl nieuws met een relevantiewaarde voor de klant. 

2. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan Gioielli-design.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel: 

2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging

De gegevens die de klant aan  gioielli-design.nl worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen.